czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

KSIĄŻ WIELKI

Kościół w Książu Wielkim

 

     Kościół św. Wojciecha wzniesiony został w XV w., jest murowany, orientowany w osi wschód-zachód. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie, oszkar-powane, z gotyckimi gzymsami. Nawa prostokątna, trójprzęsłowa. Kościół odnowiony i rozbudowany w XVII w. po zniszczeniach z czasów gdy pełnił funkcję zboru kalwińskiego w XVI w. W głównym ołtarzu cudowny obraz Najświętszej Marii Panny z małym Jezusem namalowany w XVI w.
W kaplicy św. Jana pomnik wyobrażający rycerza w zbroi, w pozycji leżącej, wspartego na lewej ręce. W prawej trzyma buławę. Na sąsiedniej ścianie po prawej stronie dwa pomniki wyobrażające kobiety - żony Jana Tęczyńskiego.
Obok kościoła w 1735 r. wzniesiono drewnianą dzwonnicę - w zachodniej części nieistniejącego już dziś przykościelnego cmentarza.
 
Kreator stron internetowych - przetestuj